https://poeyppo.gr

Uncategorised

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 19/04/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                    

                    Θέμα: «Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. συμμετέχει στην Απεργία-Αποχή από την                       προσχηματική αξιολόγηση».

H Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. συμμετέχει για άλλη μια χρονιά στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση στο Δημόσιο που κήρυξε η Ε.Ε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε την τελευταία ενημέρωση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία εκδόθηκε έπειτα από την απόφαση του γενικού της συμβουλίου στις 19/3/2019 και την αντίστοιχη ανακοίνωση  της.

 Στην ανακοίνωση συμπεριλαμβάνεται και η δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή για τον κάθε εργαζόμενο.

Η Π.Ο.Ε.- ΥΠ.ΠΟ. καλεί όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της να προωθήσουν άμεσα σε όλους του εργαζόμενους του ΥΠ.ΠΟ.Α. τη δήλωση αυτή ώστε μαζικά να συμμετέχουμε και πάλι εναντίον της προσχηματικής αξιολόγησης.  

η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.


ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε pdf και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου pdf.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗN ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 11/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 551


ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
και των Νομικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
σε όλη τη χώρα.

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΠΟΑ, Γραφείο
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
κας. Λυδίας Κονιόρδου.
2. Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Στρατή.
3. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη.
4. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
Διοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ.
5. Α΄ βάθμια Συνδικαλιστικά
Σωματεία και Συλλόγους
Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ.

Θέμα: «Συμμετοχή Παιδιών σε Κατασκηνώσεις το 2018.»

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της υπ’ αρ.282/11-6-18 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η κάλυψη από το ΤΑΥΠΥΠΠΟ, της δαπάνης συμμετοχής σε κατασκηνώσεις, παιδιών, ηλικίας από 6 έως14 ετών, μονίμων και με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α. και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και είναι απογραμμένοι στο Ταμείο μας.

Οι γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των παιδιών τους, κρίνεται αναγκαίο:
(α) Να δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το συνημμένο «Υπόδειγμα Ι» αίτησης / δήλωσης, το συντομότερο δυνατόν και πάντως πριν τις 6 Ιουλίου 2018, επισυνάπτοντας:

 1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου παιδιού
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας δικαιούχου υπαλλήλου

Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι γονείς έχουν καταθέσει εκ νέου τα ζητούμενα στοιχεία δυνάμει της υπ’ αρ. Πρωτ 319/25.5.2018 ανακοίνωσής μας για την εξόφληση των περσινών κατασκηνωτικών δαπανών έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μόνο την αίτηση χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά.

(β) Οι γονείς που θα εξοφλήσουν το ποσό συμμετοχής του παιδιού (ή παιδιών) τους στην κατασκήνωση που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να επισυνάψουν το νόμιμο τιμολόγιο πληρωμής, το οποίο θα έχει εκδοθεί στο όνομά τους, στο συνημμένο «Υπόδειγμα ΙΙ», και να μας το αποστείλουν, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό, με κατάθεση στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας δηλώσουν.

Σημειώνεται ότι:
(α) Το ποσό, με το οποίο θα συμμετάσχει το Ταμείο μας ανά περίπτωση, υπολογίζεται με βάση το ύψος του κρατικού τιμολογίου που θα ισχύσει για φέτος ανά ημέρα συμμετοχής σε ιδιωτική κατασκήνωση (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) και θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα γονέα/κηδεμόνα υπαλλήλου/δικαιούχου μας.
(β) Υποβάλλοντας ο υπάλληλος το αποδεικτικό του ποσού της δαπάνης που θα έχει πραγματοποιήσει, θα του επιστρέφεται από το Ταμείο (β.1) ακέραιο μεν, αν είναι ίσο ή μικρότερο του πηλίκου της διαίρεσης του συνολικού ποσού που έχει τη δυνατότητα να διαθέσει για φέτος το Ταμείο, δια του αριθμού των δικαιουμένων αιτούντων, και με τον όρο ότι δεν ξεπερνά το ύψος του ισχύοντος κρατικού τιμολογίου, (β.2) μέρος αυτού δε, στην περίπτωση που το ως άνω πηλίκο, είναι μικρότερο του ποσού που θα αναγράφει το υποβαλλόμενο τιμολόγιο, λόγω αθρόας υποβολής αιτήσεων δικαιουμένων υπαλλήλων.

Έντυπα αιτήσεων (: Υπόδειγμα Ι και ΙΙ) διατίθενται από τα γραφεία μας (Τροίας 43, 6ος όροφος), καθώς και από τον ιστότοπο μας www.taypyppo.gr

Σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για ο,τιδήποτε σχετικό παρέχονται καθημερινά, στα τηλέφωνα: 210-8232903, 210-8232916 από 09:30΄-14:30΄.

Συνημμένα:

Υπόδειγμα I αίτησης συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Υπόδειγμα II αίτησης κάλυψης εξόδων συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

Παρακαλούμε για την διανομή των αιτήσεων με την ευθύνη των Υπηρεσιών.

Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
Αναστασία Κουτσή


logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 11/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 553


ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
και των Νομικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
σε όλη τη χώρα.

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΠΟΑ, Γραφείο
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
κας. Λυδίας Κονιόρδου.
2. Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Στρατή.
3. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη.
4. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
Διοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ.
5. Α΄ βάθμια Συνδικαλιστικά
Σωματεία και Συλλόγους
Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ.

Θέμα: «Υποβολή Αιτήσεων για την Εγγραφή και την Επανεγγραφή Παιδιών Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού στο Β/Ν Σταθμό για το Σχολ. Έτος 2018-2019.»

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στο Β/Ν Σταθμό του ΥΠΠΟΑ για το σχολ. Έτος 2018-2019, θα κατατίθενται από την Τετάρτη 13/06/2018 μέχρι την Τετάρτη 27/06/2018.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, που κατοικούν στην Αττική.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά και θα ακολουθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών στην έδρα του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, είτε εξαρχής στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ (Τροίας 43, 6ος όροφος) και από ώρα 09:30΄π.μ. έως 14:00΄ μ.μ.

Έντυπα αιτήσεων και έντυπο ατομικού δελτίου υγείας νηπίου, διατίθενται από το ΤΑΥΠΥΠΠΟ στην ίδια παραπάνω διεύθυνση (Τηλ. 210-8232916, 903 ), από τον Β/Ν Σταθμό (Μητρώου 8-10-12, Πλάκα, Τηλ. 210- 3254026) και από τον ιστότοπο μας www.taypyppo.gr

Δικαιολογητικά
α) Για εγγραφή :

 1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες
 2. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού,
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 4. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί καθώς και έντυπο ατομικής κάρτας υγείας που δίνεται μαζί με την αίτηση και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο.
 5. Βεβαίωση ή πρόσφατο μηνιαίο εκκαθαριστικό, στο οποίο να φαίνονται οι τρέχουσες μικτές και καθαρές μηνιαίες αποδοχές των γονέων,
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα 2017 και φωτ/φο του έντυπου Ε1 - Φορολογίας Εισοδήματος 2017
 7. Επικυρωμένη φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα ή της μητέρας (ή άλλο ισόκυρο έγγραφο) που να αποδεικνύει την ιδιότητά του/της ως εργαζομένου/ης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
 8. Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ εφόσον πρόκειται για άνεργο γονέα
 9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικού της μόνιμης κατοικίας
 10. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις (γονείς ή παιδιά ΑΜΕΑ ιατρικές γνωματεύσεις ιατρών κατάλληλης Ειδικότητας και Αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής)
 11. Σε περίπτωση αδελφού ή αδελφής, ήδη φιλοξενούμενου παιδιού, να γίνεται σχετική μνεία.

β) Για επανεγγραφή
Όλα τα παραπάνω

Τηλεφωνική επικοινωνία και διευκρινήσεις για τη διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν με τους :

 • κα Αργυρώ Παρανυχιανάκη και Κώστα Δραγκιώτη στο τηλ. 210-8232916
 • με τη Διεύθυνση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, στο τηλ. 210-3254026

Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
Αναστασία Κουτσή


Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής παιδιού στον Β/Ν Σταθμό

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Ατομική κάρτας υγείας που συμπληρώνεται από τον παιδίατρο.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Αθήνα, 13/04/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: «Διάλεξη και σεμινάριο για το Ψηφιδωτό στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. από τις 20 έως και τις 22 Απριλίου.»

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. (Διοσκούρων 1B, Πλάκα) από την ομάδα «ΨΗΦΙΔΩΝ Δράσεις» του συνάδελφου, Νίκου Τόλη, διάλεξη και σεμινάριο για το Ψηφιδωτό, με την παρουσία του δασκάλου και δημιουργού Marco de Luca.


Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε pdf και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου pdf.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Ο εξαιρετικός δάσκαλος και δημιουργός ψηφιδωτών έργων Marco de Luca, θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα μιλήσει για την τέχνη της σύνθεσης των ψηφίδων.
Βαθύς γνώστης του αρχαίου ψηφιδωτού και των αξιών του, κορυφαίος εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής ζωής της Ραβέννας και της σύγχρονης ψηφιδωτής τέχνης διεθνώς, ο Marco de Luca μας προσφέρει μια ονειρική διάσταση στη σύνθεση των ψηφίδων, μια μοναδική αισθητική εμπειρία.

ΔΙΑΛΕΞΗ
Παρασκευή 20 Απριλίου με θέμα: “Ψηφιδωτό: ο καλλι-τεχνικός κώδικας της Ραβέννας”.
Ώρα έναρξης 19:30
Σημειώνεται ότι η διάλεξη αποτελεί μέρος του σεμιναρίου, ωστόσο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή χωρίς επιβάρυνση και άτομα  που δεν θα παρακολουθήσουν απαραίτητα το διήμερο σεμινάριο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Απριλίου.
Ωράριο 10:30 – 16:30
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ψηφιδωτού με την καθοδήγηση του  Marco de Luca και θα έχει διάρκεια 12 ωρών.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής θα κατασκευαστούν από τον κάθε συμμετέχοντα δύο ψηφιδωτά διαστάσεων 25 Χ 25 εκ. με άμεση ψηφοθέτηση. Σε εφαρμογή της θεωρητικής προσέγγισης του Marco de Luca το ένα θα είναι μονόχρωμο και το δεύτερο ελεύθερη δημιουργία.
Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα ψηφιδωτό τους ,περιορισμένων διαστάσεων, προς σχολιασμό από τον Marco de Luca.

Για την κατασκευή των ψηφιδωτών έργων θα είναι διαθέσιμα:

 • διάφορα πετρώματα  για τη δημιουργία ψηφίδων. Ωστόσο ο συμμετέχων θα μπορεί να φέρει τα υλικά και τις ψηφίδες της αρεσκείας του (συγκεκριμένα χρώματα, υαλόμαζες, χρωστικές κτλ.) 
 • τα απαραίτητα υλικά (κάδρα, υλικό υποστρώματος, δοχεία ψηφίδων κτλ.)
 • ο απαραίτητος εξοπλισμός (σφυριά, αμόνια, τανάλιες, λαβίδες, σπάτουλες, μυστριά κτλ.)

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ., στην οδό Διοσκούρων 1Β, Πλάκα.

Για την εύρυθμη οργάνωση των συναντήσεων είναι απαραίτητη:

 1. Η δήλωση συμμετοχής με τη συμπλήρωση και αποστολή της επισυναπτόμενης αίτησης.
 2. Η εξόφληση του κόστους συμμετοχής στο σεμινάριο το αργότερο μέχρι τις 18 Απριλίου 2018.

Για τη συμμετοχή στη διάλεξη και το σεμινάριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα: 210 5201634 – 6932698395


Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε pdf και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου pdf.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. ευχόμαστε στους συναδέλφους μας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και στις οικογένειες τους, από καρδιάς, Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμένα Χριστούγεννα και το 2018 να φέρει σε όλους μας υγεία και όλα όσα ποθούμε και αγωνιζόμαστε!