https://poeyppo.gr

Uncategorised

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε pdf και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου pdf.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τροίας 43, Τ.Κ. 112 57, Αθήνα, ΤΗΛ. 210 82 32 916 - FAX 210 82 24 767

ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ. 661

ΠΡΟΣ: Όλους τους μονίμους και επί
συμβάσει εργασίας αορίστου
χρόνου υπαλλήλους
του Υπ.Πο.T και των Ν.Π.,
που εποπτεύονται από αυτό
και της Γ.Γ.Α.
(διά των κ. Προϊσταμένων τους)

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Γραφείο κ. Υπουργού (υ.τ.α.)
2. Γενική Γραμματέα του Υπ.Πο.Τ.,
κα Λίνα Μενδώνη (υ.τ.α.)
Μπουμπουλίνας 20
106 82 – ΑΘΗΝΑ
3. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
Διοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ
4. Α΄/ βάθμια Συνδικαλιστικά
Σωματεία και Συλλόγους
Υπαλλήλων Υπ.Πο.

ΘΕΜΑ: Για τη Συμμετοχή Παιδιών στην Κατασκηνωτική Γ΄ Περίοδο 2014

Σε συνέχεια χρηματοδότησής μας μετά από συμφωνία που είχε επιτευχθεί, μεταξύ της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ.Πο.Α. και της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπ.Πο.», σας πληροφορούμε, ότι δίνεται άμεσα η -με τη μεσολάβηση του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.- δυνατότητα να συμμετάσχουν παιδιά, μονίμων και με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου αορ. χρόνου υπαλλήλων του Υπ.Πο.Α. και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και είναι απογραμμένοι στο Ταμείο μας, ηλικίας από 6 έως 14 ετών, στην εναπομένουσα πλέον Γ΄ Κατασκηνωτική Περίοδο.

Στο παραπάνω πλαίσιο, λοιπόν, για οικονομία του χρόνου και μη απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής, οι γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται κρίνεται αναγκαίο:

  • (α) Να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ και πάντως πριν την 24/07/14, τα στοιχεία που απαιτούνται, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο Ταμείο μας με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το συνημμένο «Υπόδειγμα Α΄» αίτησης / δήλωσης, επισυνάπτοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται.
  • (β) Μετά την εκ μέρους τους πληρωμή του ποσού συμμετοχής του παιδιού (ή παιδιών) τους στην κατασκήνωση που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να επισυνάψουν το νόμιμο αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο θα έχει εκδοθεί στο όνομά τους, στο συνημμένο «Υπόδειγμα Β΄», και να μας το αποστείλουν, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό, με το οποίο θα συμβάλλουμε φέτος στην όλη διαδικασία, με κατάθεση στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, που τηρείται στο Ταμείο μας.

Με έμφαση σημειώνουμε :

  • Ι. (α) Το ποσό με το οποίο θα συμμετάσχει το Ταμείο μας ανά περίπτωση, υπολογίζεται με βάση το ισχύον φετινό κρατικό τιμολόγιο των είκοσι οκτώ (28,00) € ανά ημέρα συμμετοχής σε ιδιωτική κατασκήνωση (του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου) και θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα γονέα υπαλλήλου.
  • (β)Υποβάλλοντας ο υπάλληλος το αποδεικτικό του ποσού της δαπάνης που θα έχει πραγματοποιήσει, θα του επιστρέφεται από το Λογιστήριό μας:
    • (β.1) ακέραιο μεν, αν είναι ίσο ή μικρότερο του πηλίκου της διαίρεσης του ποσού της χρηματοδότησης, που θα πραγματοποιηθεί για το θέμα στο Ταμείο μας, διά του αριθμού των δικαιουμένων αιτούντων, και με τον όρο ότι δεν ξεπερνά το ύψος του ισχύοντος κρατικού τιμολογίου,
    • (β.2) μέρος αυτού δε, στην περίπτωση που το ως άνω πηλίκο, είναι μικρότερο του ποσού που θα αναγράφει το υποβαλλόμενο τιμολόγιο, λόγω αθρόας υποβολής αιτήσεων δικαιουμένων υπαλλήλων.
  • ΙΙ. Η, εκ μέρους του Ταμείου μας, οικονομική συμβολή στις φετινές κατασκηνωτικές δαπάνες των γονέων / δικαιούχων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα τηρήσουν την υποδεικνυόμενη διαδικασία, θα ξεκινήσει είκοσι (20) μέρες μετά τη λήξη της τρίτης κατασκηνωτικής περιόδου, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι, μέχρι τότε, θα έχει πραγματοποιηθεί, με τη μεσολάβηση του Υ.Π.ΠΟ.Α., και η αναγκαία σχετική χρηματοδότηση του Ταμείου μας.

Σχετικές πληροφορίες για το θέμα και έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπό μας www.taypyppo.gr, ενώ διευκρινίσεις για ο,τιδήποτε σχετικό παρέχονται καθημερινά από την κα Αργυρώ ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗ, στο τηλέφωνο 210 82 32 916, από 09:00΄-14:00΄.-

Συνημμένα:
1. Ένα (1) υπόδειγμα αιτήσεως
συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση
2. Ένα (1) υπόδειγμα αιτήσεως
κάλυψης μέρους των εξόδων
συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση.

(Παρακαλούμε να φωτοαναπαραχθούν με την ευθύνη των Υπηρεσιών για διανομή και διευκόλυνση των υπαλλήλων τους.)

Ο Διευθυντής
Γιώργος Η. Βλαντής


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΥΠ.ΠΟ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

utube logo

Βουλή 19-02-2014     Βουλή 19-02-2014

Αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Γιάννη Παπαγεωργόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα, Γιάννη Μαυρικόπουλο,τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Τζανάκη και τον Οργανωτικό Γραμματέα Γιώργο Αλβανό, παραβρέθηκε και παρενέβη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 στο πλαίσιο της συζήτησης επί του Νομοσχέδιου του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. για την κατάργηση φορέων και την αξιολόγηση στο Δημόσιο, που εμπεριέχει το άρθρο 43, με το οποίο ανοίγει ο ασκός των απολύσεων.


Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο 2011

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε pdf και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου pdf.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)