https://www.poeyppo.gr

Καλώς 'Ηλθατε

Ανακοίνωση - 23-03-2017

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 23/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Ενημερωτική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. για μία σειρά θεμάτων»

Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας που επιθυμεί να έχει με όλους τους συναδέλφους, σας ενημερώνει πως υλοποιώντας τις αποφάσεις που έχουν λάβει το Γενικό Συμβούλιο της και η Εκτελεστική Επιτροπή της, έχει προβεί σε μία σειρά από ενέργειες που αφορούν:

  • Α) Το νέο οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.Α.
  • Β) Το νέο οργανόγραμμα του Τ.Α.Π.Α.
  • Γ) Το νέο οργανόγραμμα της Γ.Γ.Α.
  • Δ) Τις προσλήψεις στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
  • Ε) Τα περιγράμματα θέσεων

Συγκεκριμένα:

Α) Σε ό,τι αφορά το Νέο Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.Α.: Το υπό συζήτηση σχέδιο οργανισμού που μας παραδόθηκε κατόπιν πίεσης την οποία ασκήσαμε, είναι βασισμένο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη φιλοσοφία του υφιστάμενου οργανισμού και για αυτό το λόγο η κριτική μας είναι η ίδια ακριβώς που ασκήσαμε και στο παρελθόν. Πέρα όμως από τις θεμελιώδεις αντιθέσεις μας υποβάλαμε σοβαρές τεχνικές παρατηρήσεις σε 15 σημεία που εντοπίσαμε και οι οποίες έγιναν δεκτές από την πολιτική ηγεσία η οποία και δεσμεύτηκε ότι το τελικό σχέδιο οργανισμού πριν φύγει προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα δοθεί στην Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. για μελέτη και παρατηρήσεις. Πάντως, μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα ανακοίνωση το σχέδιο παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Β) Σχετικά με τον Οργανισμό του Τ.Α.Π.Α.: Το απαράδεκτο κείμενο που δόθηκε στην Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. ως σχέδιο οργανογράμματος του Τ.Α.Π.Α. εφόσον δεν αλλάξει και δεν εναρμονιστεί με τις απόψεις που διαμορφώθηκαν από κοινού από τη Διοίκηση του Τ.Α.Π.Α. και τους εργαζόμενους ύστερα από εξαντλητικό διάλογο και με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες αποτελεί αιτία πολέμου για την Ομοσπονδία. Η συζήτηση παραπέμφθηκε για μετά τις γιορτές του Πάσχα.

Γ) Στο ζήτημα του Οργανογράμματος της Γ.Γ.Α.: Σε συνάντηση της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. από κοινού με την ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του οικείου Σωματείου έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις από την πλευρά των εργαζομένων κι αναμένουμε το τελικό κείμενο πριν αυτό αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε, σε συνάντηση που είχαμε ως Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ., και η αρμόδια υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Όλγα Γεροβασίλη.

Δ) Σχετικά με τις προσλήψεις στο ΥΠ.ΠΟ.Α.: Η Ομοσπονδία έχει ζητήσει την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης δια στόματος πρωθυπουργού για την πλήρωση Διακοσίων (200) θέσεων Αρχαιοφυλάκων με προκήρυξη. Επίσης αγωνιζόμαστε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παραίτηση του Δημοσίου από τα Ένδικα Μέσα για τους εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Ταυτοχρόνως, αναμένουμε την ολοκλήρωση της προκήρυξης και πλήρωση των θέσεων για τριάντα τρεις (33) Αρχαιολόγους, τονίζοντας παράλληλα σε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία την άμεση ανάγκη για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για να στελεχωθούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Ε) Αναφορικά με τα περιγράμματα θέσεων: Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έκανε παρέμβαση μαζί με το Σ.Ε.Α. και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία στην επιτροπή που ασχολείται με τη διαδικασία διαμόρφωσης των Περιγραμμάτων θέσεων για τους εργαζόμενους στο ΥΠ.ΠΟ.Α. αρχίζοντας από αυτά των Γενικών Διευθυντών. Ζητήσαμε και έγινε δεκτό από το γραφείο της υπουργού πως σε οποιαδήποτε συζήτηση στο μέλλον, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων που θα προέρχονται από τα κλαδικά σωματεία η τις ειδικότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί η επιτροπή.

Για το πολύ σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έχει ήδη ορίσει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Παρασκευή 24 Μαρτίου όπου και θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μέχρι τότε καλούμε τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης και να αναμένουν νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Πέραν του τελευταίου για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στα υπόλοιπα ζητήματα θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση μας.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.


Ανακοίνωση - 15-03-2017

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 15/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών για τα συγκοινωνιακά μέσα του Ο.Α.Σ.Α. με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου.»

Σε συνέχεια της από 14 Φεβρουαρίου 2017 ανακοίνωσης της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών για τα συγκοινωνιακά μέσα, σας ανακοινώνουμε ότι αρχίζει η διαδικασία για τις κάρτες με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2017.

Για την έκδοση των ηλεκτρονικών καρτών απαιτούνται στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Περιγραφής Υποχρεωτικών Πληροφοριών Προσωποποίησης, με τη επιφύλαξη στο ποια από αυτά θα χρησιμοποιηθούν ή όχι, αν θα αλλάξουν ή αν θα ζητηθούν περισσότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι δεν επιθυμούν να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που απαιτεί η σύμβαση με τον ΟΑΣΑ, συνιστούμε να μην ανανεώσουν η για όσους σκέπτονται να αγοράσουν για πρώτη φορά κάρτα, να μην προβούν στην αγορά της, γιατί κατά τη μεταβατική διαδικασία αντικατάστασης με την ηλεκτρονική, θα χάσουν την εναπομείνασα αξία της κάρτας.
Περαιτέρω τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους, φυσικά μέλη εγγεγραμμένα σε Πρωτοβάθμιους συλλόγους που μέσω Δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών, ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ.

Γ’ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας 330€ - 15% = 280,50€

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας 170€ - 13% = 147,90€

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας - Πειραιάς - Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο.

Δ’ Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ θεσμοθετήθηκε αποζημίωση επιβατών κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα Συγκοινωνιακά Μέσα. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκαν 24ωρες απεργίες. Συνεπώς, οι κάτοχοι ετήσιων καρτών που περιλάμβαναν τους μήνες αυτούς δικαιούνται αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται για τους κατόχους ετήσιας κάρτας για όλα τα μέσα σε 4,5€.
Οπότε, για τους κατόχους ετήσιων καρτών που περιλάμβαναν τους μήνες Μάιο και Ιούλιο 2016, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας 330€ - 15% = 280,50 - 4,5 = 276€

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας 170€ - 13% = 147,90€ - 4,5 = 143,50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο υπεύθυνος για τις κάρτες του κάθε σωματείου πρέπει να διαπιστώσει εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούται την επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ και να τον ενημερώσει για το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει. Να σημειώσουμε ότι, ο ΟΑΣΑ έχει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για τους σημερινούς κατόχους των παλαιών καρτών που δικαιούνται την έκπτωση των 5 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς ο υπεύθυνος για τις κάρτες του κάθε σωματείου θα πρέπει να ζητά και να βλέπει την παλαιά κάρτα του ενδιαφερόμενου για να του χορηγείται αυτή η επιπλέον έκπτωση. Αν δοθούν ψευδή στοιχεία ο ΟΑΣΑ που κάνει αυτομάτως την αντιπαραβολή θα το διαπιστώσει και το Σωματείο αλλά και ο ενδιαφερόμενος θα έχουν πρόβλημα.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που η κάρτα δεν συμπεριλαμβάνει όλους τους παραπάνω μήνες, δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
Εάν περιέχει κάποιον από τους παραπάνω μήνες, τότε θα γίνεται ανάλογη έκπτωση με βάση το γεγονός ότι για το μήνα Μάιο 2016 είναι 4€, για το μήνα Ιούλιο 2017 είναι 0,50€, όσον αφορά στις ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Αντίστοιχα, για τις ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου, η επιπλέον έκπτωση είναι 6,50€ για τον Μάιο 2016 και 1€ για τον Ιούλιο 2016.

Ε’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η χορήγηση των προαναφερόμενων καρτών γίνεται μόνο μαζικά-συλλογικά από Σωματεία-Συλλόγους-Ομοσπονδίες και όχι ατομικά.
Σε περίπτωση που γίνει ατομική κατάθεση φυσικού μέλους, τα χρήματα χάνονται.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν, είτε να ανανεώσουν την κάρτα τους, είτε να αποκτήσουν κάρτα για πρώτη φορά, καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. με μετρητά και δύο (2) φωτογραφίες τους από Πέμπτη 16/3/2017 έως και τη Παρασκευή 24/3/2017 (καταλυτική ημερομηνία από τον ΟΑΣΑ, χωρίς καμία ημέρα παράτασης) καθημερινά από τις 09:30 έως και τις 15:00, έχοντας συμπληρώσει και το συνημμένο Πίνακα Περιγραφής Υποχρεωτικών Πληροφοριών Προσωποποίησης.

Για την Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.


Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.