https://www.poeyppo.gr

Καλώς 'Ηλθατε

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 17/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Η Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. συμμετέχει στην Απεργία-Αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. ενημερώνει τους συναδέλφους ότι στο Γενικό Συμβούλιο της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε  την κήρυξη απεργίας – αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους στο ΥΠ.ΠΟ.Α. να συμμετέχουμε μαζικά και για την ενημέρωσή σας, σας κάνουμε γνωστό το κείμενο του Εξωδίκου που ομόφωνα ψήφισε και απέστειλε το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας:

α)  αφ’ ενός στις ρυθμίσεις των άρθρων 14 επ. του ν.4369/2016 σχετικά με την διαδικασία της αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, όπως τούτες ισχύουν τροποποιημένες από το άρθρο 36 ν.4489/2017 και από το άρθρο 9 ν.4533/2018 με το οποίο θεσπίστηκε ηλεκτρονική διαδικασία αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της οποίας θα εξειδικευθούν με σχετική υπουργική απόφαση και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες υλοποιήσεως της οποίας για το έτος 2017 έχουν εξειδικευτεί με τις με αριθμό ΔΑΠΔΕΠ/οικ.14951/24.4.2018 και ΔΑΠΔΕΠ/οικ.17115/10.5.2018 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως,

β)  αφ’ ετέρου στην θεσπισθείσα από το άρθρο 36 παρ.2 ν.4489/2017 κύρωση η οποία εισήχθη στο άρθρο 24Α παρ.4 ν.4369/2016, σύστημα ρυθμίσεων που συνδέεται και θίγει ευθέως την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των μελών μας, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Μετά το πέρας τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολογήσεως, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 14 επ. ν.4369/2016 ως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 ν.4533/2018, κηρύσσεται απεργία-αποχή όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν.4369/2016 διαδικασία.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολογήσεως, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, όπου αυτή απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επιδόσεώς του.

Αθήνα, 14/05/2018


logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 10/05/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: « Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.»

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. συνεδρίασε, τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με μία σειρά από μεγάλα θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης προστέθηκε σε αυτά ένα ακόμη.

Αυτό συνέβη όταν άνδρες της Ασφάλειας Αττικής επέδωσαν στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, Γιάννη Παπαγεωργόπουλο και στον Αν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Δ.Α.Κ.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Α., Κώστα Νικολάου, έγγραφο με το οποίο καλούνται να καταθέσουν στη Γ.Α.Δ.Α. λόγω συνδικαλιστικής δράσης και συγκεκριμένα της κατάληψης στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Αυτή η εξέλιξη προέκυψε ως συνέπεια μηνυτήριας αναφοράς, η οποία ελπίζουμε να προέρχεται από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Κώστα Στρατή, και να μην έχουν βάση οι πληροφορίες μας που φέρουν ως μηνυτές «συναδέλφους-συνδικαλιστές» από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. καταγγέλλει αυτές τις αλήστου μνήμης τακτικές, οι οποίες βρίσκουν θιασώτες τους λειτουργούς της κατ’ όνομα «κυβέρνησης της αριστεράς». Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στον Πρόεδρο και στον Αν. Γραμματέα της και παραδίδει στην κρίση των συναδέλφων όσους εμπνεύστηκαν αυτό το σχέδιο σπίλωσης και συκοφάντησης του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ., ωστόσο, δεν πτοείται από τέτοιου είδους μικρόνοες ενέργειες και αφού εξέλεξε νέο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας τον συνάδελφο Παναγιώτη Σταθουλόπουλο, συνεδρίασε κανονικά παίρνοντας μία σειρά αποφάσεις για τα πραγματικά ζητήματα των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και για τα οποία ελήφθησαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα:

  1. Η διαδικασία διαλόγου για το ζήτημα της αξιολόγησης μεταξύ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέβη άκαρπη. Ως εκ τούτου, η Ε.Ε. της Ομοσπονδίας ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από τη διαδικασία και της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, ενημερώνουμε τους συναδέλφους που θα συμμετέχουν στην Απεργία- Αποχή πως έχουν την απόλυτη κάλυψη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Σε ό,τι αφορά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πως η κυβέρνηση έχει ως στόχο την εξάλειψή του, όπως άλλωστε φαίνεται και από τη διαδικασία με τη συγκρότηση πολυμελούς και αναποτελεσματικής επιτροπής. Γι’ αυτό το λόγο, η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην οποία θα κατατεθούν οι προτάσεις της, όπως είχε γίνει και το 2014, που προβλέπουν όχι μόνο τη διατήρηση του επιδόματος αλλά και τη διεύρυνσή του σε όσους ακόμη συναδέλφους το δικαιούνται.
  3. Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτισμού, Κώστα Στρατή, προκειμένου να μας ενημερώσει για το τι έχει πράξει, με βάση πάντα τις δεσμεύσεις που έχει δώσει, για τη μεταφορά του συνόλου του προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοηθείας στη δύναμη του ΥΠ.ΠΟ.Α. και συγκεκριμένα στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τους συναδέλφους από το νέο Οργανισμό λειτουργίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. Ταυτόχρονα, ζητάμε από τον Υφυπουργό ενημέρωση για το πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του παιδικού σταθμού στο Υπουργείο και πως θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Ζητάμε, επίσης, πληροφόρηση για το πότε θα κατατεθεί το νομοθέτημα με το οποίο οι κατασκηνώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πληρώνονται απ’ ευθείας από το Τ.Α.Π.Α., όπως και το αν θα περιλαμβάνεται στο ίδιο νομοθέτημα το επίδομα παιδικού σταθμού για τους συναδέλφους της περιφέρειας.
  4. Ζητάμε ακόμη από τον Υφυπουργό, στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται το Τ.Α.Π.Α., να μας ενημερώσει αφενός για το τι μέλει γενέσθαι με το Σχέδιο Νόμου για τον Νέο Οργανισμό λειτουργίας του Τ.Α.Π.Α., όπως επίσης και για τις τρεις τροπολογίες που, όπως έχει δηλώσει, θα καταθέσει άμεσα στη Βουλή και αφορούν: α) τα είδη με παρακαταθήκη β) τα αναψυκτήρια γ) τον Φ.Π.Α.
  5. Για τους συναδέλφους με τα «ένδικα μέσα», ως Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ., δηλώνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία από πλευράς ΥΠ.ΠΟ.Α. Πλέον, απομένουν οι διοικητικές πράξεις από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ώστε οι συνάδελφοι να πιάσουν δουλειά. Παράλληλα, απαιτούμε και αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες την έκδοση από το Α.Σ.Ε.Π. της προκήρυξης για την πρόσληψη των 200 μονίμων Αρχαιοφυλάκων. Μια προκήρυξη που η τραγική καθυστέρησή της έχει εμφανείς συνέπειες στο έργο και την εικόνα του ΥΠ.ΠΟ.Α. Τέλος, απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία να μάθουμε τι έχει συμβεί και που βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη των 33 μονίμων Αρχαιολόγων.
  6. Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας που έχουν ως συνέπεια τη μη λειτουργία των τουαλετών ακόμη και σε δημοφιλείς Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, αποτελούν ντροπή για τη χώρα μας. Ως Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία να προκηρύξει άμεσα τις 18μήνες συμβάσεις για τους 125 συναδέλφους που εργάζονταν στην καθαριότητα. Υιοθετούμε, επίσης, το αίτημα του Σωματείου Εργατοτεχνιτών για κάλυψη, με μόνιμο προσωπικό, των 120 κενών οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό.
  7. Σε κάθε περίπτωση όσοι έφοροι Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων χρησιμοποιούν παράνομα την ετεροαπασχόληση, απαιτώντας από συναδέλφους Εργατοτεχνίτες, Μαρμαροτεχνίτες και Αρχαιοφύλακες, να αφήσουν το έργο τους και να ασχοληθούν με τις τουαλέτες και την καθαριότητα εν γένει, να γνωρίζουν ότι η παρανομία τους είναι ήδη γνωστή και θα απαντηθεί όπως της αρμόζει.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ως Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είμαστε, επίσης, αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την προάσπιση των κατακτήσεων των εργαζομένων και να αντιταχθούμε αποφασιστικά σε όσους τις επιβουλεύονται. Βρισκόμαστε, άπαντες, σε εγρήγορση και έτοιμοι για αγώνα κάθε μορφής.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.


Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.