https://poeyppo.gr

Καλώς 'Ηλθατε

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 11/07/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε - ΥΠ.ΠΟ. ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2012 συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιων σωματείων Εργατοτεχνιτών, Αρχαιοφυλάκων, Διοικητικών ΔΕ, Υπαλλήλων του ΤΑΠΑ, Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Συντηρητών Αρχαιοτήτων προκειμένου να εκθέσουν τα ζητήματα με πιο εξειδικευμένο τρόπο στον νέο υπουργό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κατέθεσε στον Υπουργό την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για την πλήρη διαφωνία στη συγχώνευση του Υπουργείο Πολιτισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η άποψη των εργαζομένων είναι ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση υποβαθμίζει τον πολιτισμό, απομακρύνει το Υπουργείο από τον αναπτυξιακό ρόλο που είχε με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) σε μια περίοδο μάλιστα που η χώρα έχει ανάγκη τους παραδοσιακούς πυλώνες της οικονομίας. Ζητήθηκε από τον Υπουργό να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η αυτονομία του Υπουργείου Πολιτισμού και μέχρι να συμβεί αυτό να διασφαλιστεί η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με τη σύνταξη και εκτέλεση ξεχωριστού προϋπολογισμού. Στη συνέχεια έγινε σαφές στον νέο Αν. Υπουργό ότι το Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με πολλές ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων λόγω των μαζικών αποχωρήσεων (συνταξιοδοτήσεις, εφεδρείες) παρά τη μικρή ενίσχυση που είχε με μετατάξεις από άλλους φορείς και υπογραμμίστηκε με τρόπο απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο ότι οποιαδήποτε σκέψη για απόλυση ή εφεδρεία για συνάδελφο του Υπουργείου καθώς και οποιαδήποτε μείωση μισθών θα μας βρει απέναντι του.

Zητήματα που ετέθησαν από την πλευρά των εργαζομένων ήταν:

Καταργήσεις ή συγχωνεύσεις Οργανισμών. Ζητήσαμε να γίνει μελέτη που να τεκμηριώνει με σαφή τρόπο τον λόγο κατάργησης ή συγχώνευσης ενός Οργανισμού που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και απαιτήσαμε να μην θιγεί καμία θέση εργαζομένου.

Αναβάθμιση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Προτείναμε να ενισχυθεί ο ρόλος του Ταμείου που αποτελεί κρίσιμο φορέα για το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ζητήματα όπως η τοποθέτηση πωλητηρίων σε κεντρικά τουριστικά σημεία, η παραγωγή νέων ειδών, η εκτύπωση νέων επιστημονικών εκδόσεων , η αναβάθμιση της τεχνικής υπηρεσίας, η πρόσληψη προσωπικού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης νέων και της μεγιστοποίησης της απόδοσης των υφιστάμενων πηγών εσόδων.

ΕΣΠΑ και απορροφητικότητα. Από την μεριά μας τονίστηκε η ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης των έργων ΕΣΠΑ που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ολοκληρώνουν έργα πολιτισμού στο κέντρο και την περιφέρεια και λειτουργούν ως πολιτιστικοί προορισμοί σε μια εποχή που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Νέος Οργανισμός. Ζητήσαμε να γίνει εκτενής διάλογος για το σχεδιασμό του νέου Οργανισμού έπειτα από τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν με τη συνένωση των δύο Υπουργείων και με δεδομένη την αντίθεση μας στο πρόσφατα κατατεθειμένο σχέδιο. Το νέο σχέδιο του Οργανισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τη μνημειακή κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτισμό.

Μετακινήσεις προσωπικού. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής ανακατανομής του προσωπικού απαιτήσαμε να μην γίνουν αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού.

Αιτήσεις θεραπείας. Απαιτήσαμε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για τους 187 συναδέλφους που έχουν κριθεί από τον ΑΣΕΠ και εκκρεμεί η τοποθέτησή τους σε θέσεις του Υπουργείου.

Μ.Κ.Ο. Απαιτήσαμε να σταματήσουν οι προσλήψεις των εργαζομένων μέσω Μ.Κ.Ο. γιατί γίνονται με τρόπο που θέτει σε πολλαπλούς κινδύνους την πολιτιστική μας κληρονομιά και δημιουργούν απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς για τους ίδιους.

Ετεροαπασχόληση. Δηλώσαμε με κατηγορηματικό τρόπο ότι πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης για πολλούς εργαζόμενους που γίνεται με τρόπο καταχρηστικό και αυθαίρετο δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται και με απώλεια μηνιαίων αποδοχών.

Ωράρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Ζητήθηκε η έναρξη ουσιαστικού διάλογου για το ωράριο που θα εξυπηρετεί τόσο τους επισκέπτες όσο και τους εργαζόμενους. Υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά για τις μέρες του καύσωνα και για συγκεκριμένες ώρες όπου η εργασία των φυλάκων γίνεται κάτω από συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους. Τέτοιες συνθήκες καθιστούν αδύνατη και την παρουσία επισκεπτών σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους.

Εξαιρέσιμα και αμοιβές πέραν του 5νθημέρου. Ζητήθηκε η απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις καταβολή τους.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας από Ν.Π.Ι.Δ. και μεγάλα έργα. Υποστηρίξαμε την ανάγκη άμεσης κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε νομικά πρόσωπα και εποπτεύονται από το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που αφορά στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των συναδέλφων.

Κτιριακό πρόβλημα. Αναπτύχθηκε η πάγια θέση των εργαζομένων για αξιοποίηση του Ακροπόλ στο κέντρο της Αθήνας που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, αλλά και η εκμετάλλευση όλων των ιδιόκτητων υποδομών του Υπουργείου προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες στέγασης και να εξοικονομηθούν πόροι.

Εξουσιοδοτικές καθηκόντων για τους τμηματάρχες. Ζητήθηκε η έκδοση της εξουσιοδοτικής για την λειτουργία των τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών.

Από την πλευρά του ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τζαβάρας ανταποκρίθηκε θετικά στα ζητήματα που του ετέθησαν και ζήτησε τη συνεργασία των εργαζομένων για όλα τα θέματα του Υπουργείου.

Ειδικότερα για το θέμα της συγχώνευσης διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα διατηρήσει την αυτονομία στη λειτουργία του χωρίς όμως να είναι σε θέση να δεσμευτεί για την εκτέλεση διαφορετικών προϋπολογισμών.

Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόλυση ή εφεδρεία στο Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Έδωσε μεγάλη σημασία στο ρόλο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και μας γνωστοποίησε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες του η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού και για το σκοπό αυτό ζήτησε την εμπειρία και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην κοινή προσπάθεια.

Κάλεσε μάλιστα τους προέδρους των πρωτοβάθμιων σωματείων μαζί με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας σε άμεση συνάντηση για την εξειδίκευση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.

Η Π.Ο.Ε - ΥΠ.ΠΟ. έχει επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης που περνάει η χώρα και είναι σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα όλο το επόμενο διάστημα. Με αδιαπραγμάτευτο όρο να μην επιτρέψουμε:
- Καμία απόλυση
- Καμία εφεδρεία
- Καμία μείωση μισθού
Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα για την αποκατάσταση των εργασιακών αδικιών και την ανατροπή των πολιτικών επιλογών που οδηγούν τον πολιτισμό και τη χώρα σε μαρασμό.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.


logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 16/03/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο οργανόγραμμα για τον πολιτισμό επιβάλλουν τρόικα και κυβέρνηση

Ανακοινώθηκε το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού έπειτα από τις επιταγές της τρόικας και τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης που απαιτεί μείωση κατά 30% της δομής της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα Υπουργεία με εξαίρεση των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

Η Π.Ο.Ε - ΥΠ.ΠΟ. υποστηρίζει ότι το νέο οργανόγραμμα που καταρτίστηκε για το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έγινε με αυθαίρετο και βιαστικό τρόπο και απέχει κατά πολύ από τις θέσεις και προτάσεις που έχει δημοσιοποιήσει κατά καιρούς η Ομοσπονδία.
Το μοναδικό κριτήριο με το οποίο δημιουργήθηκε ήταν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και όχι η εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών του Υπουργείου.

Ένα νέο οργανόγραμμα θα έπρεπε να εξυπηρετούσε τις αρχές μιας πολιτιστικής πολιτικής σύμφωνα με τις ανάγκες των μνημείων, τις προτεραιότητες για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας.
Μάλιστα με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του Αθλητισμού και Τουρισμού θα περίμενε κανείς το νέο οργανόγραμμα να παρέχει τη δυνατότητα μιας νέας δυναμικής στο πεδίο της ανάπτυξης και της προοπτικής της εξόδου της χώρας από τη δύνη της οικονομικής κρίσης.

Διαφωνούμε με το νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού γιατί είναι αντιαναπτυξιακό, δεν ενισχύει το έργο στην κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς αντιθέτως δημιουργεί συνθήκες αντιπαραγωγικού και δυσμενούς περιβάλλοντος.

Ειδικότερα γίνεται εμφανές στο νέο σχέδιο του οργανισμού :

  • Η απουσία το τρόπου με τον οποίο κατανέμονται ειδικότητες και θέσεις στο νέο οργανόγραμμα
  • Η συνέχιση της υποχρηματοδότησης των αρχαιολογικών υπηρεσιών
  • Η έλλειψη προσωπικού ιδιαίτερα στον τομέα της αρχαιοφύλαξης με το τραγικό αποτέλεσμα της αύξησης των λαθρανασκαφών και των κλοπών σε μουσεία
  • Το αποτέλεσμα του μέτρου της εφεδρείας που στέρησε από το Υπουργείο προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία
  • Η έλλειψη πολιτικών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας
  • Η έλλειψη προγράμματος για τη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό
  • Η έλλειψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού
  • Η απουσία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα συνέβαλε στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου δεν συμπεριλαμβάνει γιατί πρωτίστως εξυπηρετεί αριθμητικά κριτήρια και όχι πολιτιστικά.

Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. θέλει να καταστήσει σαφές προς τη σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ο.Τ. καθώς και σε εκείνη που θα προκύψει μετά τις επερχόμενες εκλογές να μην διανοηθούν να συνδέσουν τη μείωση των υπηρεσιακών μονάδων με απολύσεις προσωπικού, τη στιγμή μάλιστα που είναι δεδομένο ότι η προσφορά των εργαζομένων στο έργο του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πολλαπλάσια σε σχέση με εκείνη της πολιτικής ηγεσίας σε εργασιακά και άλλα θέματα.

Ως εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού παρά τις συνεχείς περικοπές των αποδοχών και τις συνθήκες της οικονομικής εξαθλίωσης που βιώνουμε συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να στηρίζουμε το έργο της διάσωσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ζητούμε από την πολιτική ηγεσία την κατάρτιση ενός νέου οργανισμού που θα υπηρετεί τις ανάγκες του πολιτισμού και όχι τις λογιστικές απαιτήσεις των δανειστών.

Ο ελληνικός πολιτισμός με την παγκόσμια εμβέλεια και απήχηση μπορεί να εμπνεύσει και να οδηγήσει στη δημιουργία ενός κοινού μετώπου των λαών του κόσμου απέναντι σε εκείνους που επιδιώκουν την καταστροφή και τη χρεοκοπία του.

Η Π.Ο.Ε. –ΥΠ.ΠΟ. θα επανέλθει με νεώτερη ανακοίνωση όπου θα εξειδικεύει τις θέσεις της σχετικά με το νέο οργανόγραμμα

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.


Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.