Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη συμμετοχή των δικαιούχων υπαλλήλων στην κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο 2024.
     
Παρακαλούμε όλες τις υπηρεσίες και επειδή η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική από τις 02-05 μέχρι τις 31-05, άλλως χάνεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος, για την ανάρτηση αυτής στους πίνακες Ανακοινώσεων τους με κοινοποίηση σε όλα τα τμήματα και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητάς σας (με ειδική επιμέλεια στους αρχαιοφύλακες) και τέλος για τη με έγγραφη απόδειξη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων (όσων έχουν τέκνα μεταξύ των ηλικιών που αναφέρονται στην Ανακοίνωση).
Επειδή πέρυσι δεχθήκαμε διαμαρτυρίες για την έλλειψη ενημέρωσης των συναδέλφων, εφιστούμε την προσοχή σας να λάβουν γνώση της παρούσας και όσοι τελούν σε μακρόχρονες άδειες (λ.χ. μητρότητας, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αναρρωτικές) ή αποσπάσεις σε φορείς εκτός του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού).
 

 

Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού

Τσαμαλδούπης Χρήστος

                                  

 

 

                                    

                                        

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔIKOY ΣΤΑΘΜΟΥ

 

               

Προς: Αποδέκτες Π.Δ.

 

 

         Ταχυδρ. Δ/νση Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Ηλεκτρ. Δ/νση

:

:

:

:

Σουλτάνη 6,  Τ.Κ. 10683

Τσαμαλδούπης Χ

2103802023

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

               

 

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024

 

 

Το Αυτοτελές  Τμήμα Παιδικού Σταθμού έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του ν. 4598/2019 (ΦΕΚ Α/36), όπως τροποποιήθηκε από  την παρ. 5 του αρθ. 19 του ν. 4639/2019 (ΦΕΚ Α/185).
 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/4170/5-1-2021 (ΦΕΚ Β/63) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας τέκνων του προσωπικού ΥΠ.ΠΟ.Α. σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών».
 3. Την αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450/2016 (ΦΕΚ Β/2712) Κ.Υ.Α.« Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις».
 4. Την αριθμ. Φ.43000/οικ.18828/08-03-2024 (ΦΕΚ Β/1659) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024».
 5. Την αριθμ. 408170/29-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΥΖ4653Π4-Ζ57) απόφαση «Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας τέκνων του προσωπικού ΥΠ.ΠΟ.Α. σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών».
 6. Την αριθμ. 9134/10-04-2020 (ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο του ΥΠΨΔ «Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».
 7. Την αριθμ. 41115/ΕΞ/19-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ν3546ΜΤΛΠ-Δ0Υ) εγκύκλιο του ΥΠΨΔ «Λειτουργία των εφαρμογών Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και …» 

ΚΑΛΕΙ

τους  δικαιούχους υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Α., που επιθυμούν τα τέκνα τους να φιλοξενηθούν σε παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων κατά την περίοδο των θερινών διακοπών 2024 και να καλυφθεί η δαπάνη αυτή από το υπουργείο να υποβάλουν  αιτήσεις συμμετοχής  με όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά από τις 02/05/2024 έως και την 31/05/2024.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ -ΠΑΡΟΧΟΙ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΤΡΟΦΕΙΟ/ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΥΠΠΟΑ/4170/2021 Κ.Υ.Α.:

«Δικαιούχοι» είναι οι φυσικοί ή θετοί γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι εν ενεργεία μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού (και όχι των εποπτευόμενων φορέων του, που απαλείφθηκαν ρητά ως δικαιούχοι με την παρ. 5 του αρθ. 19 του ν. 4639/2019), οι οποίοι δεν επιδοτούνται αυτοί ή οι έτεροι γονείς των παιδιών τους για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ζευγάρι υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.), το κάθε  παιδί τους μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά με υποβολή της αίτησης μόνο από τον ένα γονέα εκ των δύο.

Εννοείται ότι το δικαίωμα κρίνεται με βάση την οργανική θέση, που κατέχει ο υπάλληλος και δεν επηρεάζεται από αποσπάσεις σε φορείς εκτός του υπουργείου (ακόμα και στην περίπτωση που μισθοδοτείται από την υπηρεσία απόσπασης). Σημειώνεται ότι για να είναι δικαιούχος θα πρέπει να είναι ενεργός υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ. μέχρι και το στάδιο αποπληρωμής της δαπάνης. Συνεπώς,  υπάλληλοι που τυχόν μεταταχθούν σε άλλο φορέα ή παραιτηθούν ή απολυθούν μετά την αίτηση συμμετοχής και όσο εκκρεμεί η αποπληρωμή της δαπάνης, θα πρέπει να το δηλώσουν στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού και σε κάθε περίπτωση να μην υποβάλλουν αίτηση αποπληρωμής ή να ανακαλέσουν την τελευταία αν έχει ήδη υποβληθεί.

 «Ωφελούμενοι» είναι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων της παρ. 1 ηλικίας από έξι (6) έως δεκατεσσάρων (14) ετών, ενώ τα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ηλικίας από έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών. Για την έναρξη ή διακοπή του δικαιώματος της  κάλυψης της δαπάνης, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους (π.χ. παιδί γεννημένο στις 01-03-2010 είναι ωφελούμενο παρά τη συμπλήρωση  των 14 ετών πριν την περίοδο των θερινών κατασκηνώσεων επειδή λογίζεται ότι τα συμπληρώνει στις 31-12-2009). Ειδικότερα, για φέτος ωφελούμενα τέκνα είναι όσα έχουν γεννηθεί από το έτος 2018 (6 ετών) μέχρι και το έτος 2010 (14 ετών) και στην περίπτωση τέκνων με αποδεδειγμένη αναπηρία κατά τα ανωτέρω μέχρι το 2008 (16 ετών).

«Πάροχοι παιδικών κατασκηνώσεων» είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 749/1948, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την αριθμ. Δ22/οικ. 37641/1450/22-08-2016  Κ.Υ.Α. (Β΄ 2712) και διαθέτουν σχετική άδεια ίδρυσης και ισχύουσα άδεια λειτουργίας, είτε επιχείρηση ημερήσιας κατασκήνωσης (day camp), σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο (επισυνάπτεται λίστα κατασκηνωτικών παρόχων ανά γεωγραφική περιοχή με  νόμιμη άδεια ίδρυσης).

Αναφορικά με τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις ημερήσιας κατασκήνωσης (day camps) σημειώνεται ότι εννοιολογικά για το νόμο διαφοροποιούνται από τα καλούμενα «summer camps», τα οποία δε διέπονται από θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων ως κατασκηνώσεις.  Προκειμένου, λοιπόν,  να μη δημιουργηθούν θέματα με την αποπληρωμή της δαπάνης,  εφόσον  εκ του νόμου πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό για την καταβολή αυτής στο δικαιούχο η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κατασκηνωτικής επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί της ύπαρξής τους,  ορθότερο είναι πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του/ων παιδιού/ων σε αυτές να διακριβώσετε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και παράλληλα έχει (ετήσια)  άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση ημερήσιας κατασκήνωσης  και όχι λ.χ. ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικός σύλλογος, φροντιστήριο ξένων γλωσσών, ιδιωτικό σχολείο, (βιωματικό) εργαστήρι κ.ο.κ. στα οποία λειτουργούν καλοκαιρινά προγράμματα εκμάθησης ή απασχόλησης και όχι κατασκηνωτικά με την έννοια του νόμου.

Η καλυπτόμενη «διάρκεια διαμονής» κάθε τέκνου ορίζεται έως 21 ημέρες (συνεχόμενες ή στο σύνολο διακεκομμένες) κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), που υλοποιείται από την 15η Ιουνίου  έως  και την 3η Σεπτεμβρίου ή έως την 10η Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Το Υπουργείο Πολιτισμού καταβάλλει το ποσό του ημερήσιου τροφείου, όπως αυτό καθορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Οικονομικών (4η αναφερόμενη στο προοίμιο η οποία προβλέπει το ποσό ανά ημέρα διαμονής των 34,12 €, ενώ στα παιδιά με ειδικές ανάγκες 58,80 €). Για τις ημερήσιες κατασκηνώσεις (day camps), καλύπτει τη δαπάνη ημερήσιας συμμετοχής των ωφελουμένων τέκνων, όπως την κοστολογεί κάθε επιχείρηση (day camp), σε μία ή περισσότερες περιόδους, με ανώτατη συνολική διάρκεια 21 ημέρες και το ποσό της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισθέν ημερήσιο τροφείο των κατασκηνώσεων.

Στο ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνονται μόνο υπηρεσίες διαμονής και διατροφής και όχι πρόσθετες δαπάνες από δραστηριότητες που παρέχονται προαιρετικά στην κατασκήνωση (λ.χ. συμμετοχή σε εκδρομές, αμειβόμενες αθλητικές δραστηριότητες εκμάθησης). Ομοίως κατά την αποπληρωμή καταβάλλεται το τροφείο μόνο για τις πραγματοποιηθείσες μέρες διαμονής και όχι για τις επιπλέον που αναλογούν σε επιβολή ρήτρας από μέρους της κατασκηνωτικής επιχείρησης για μειωμένη διαμονή σε σχέση με την αρχικά δηλούμενη.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

         

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής  μέσω της εφαρμογής «Αιτήσεις Κατασκηνώσεων» στο https://apptree.culture.gr μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Πέμπτη 02/05/2024 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2024 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. το αργότερο.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από το τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΗΔ, η οποία και συνέταξε το εγχειρίδιο χρήσης αυτής, το οποίο θα βρείτε με την είσοδό σας στην εφαρμογή και περιέχει οδηγίες υποβολής της αίτησης.

Φιλοξενείται δε στον ιστοχώρο https://apptree.culture.gr ο οποίος λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του ΥΠΠΟΑ. Συνεπώς, η πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του δικτύου του ΥΠΠΟΑ /εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ (δηλαδή μέσω Η/Υ στο χώρο εργασίας ή με σύνδεση με αυτόν με anydesk ή με σύνδεση VPN στο δίκτυο του ΥΠΠΟ). Η αυθεντικοποίηση για τη σύνδεση στο https://apptree.culture.gr γίνεται με τους κωδικούς των υπηρεσιακών email (@culture.gr). Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υπηρεσιακό e-mail και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από την Υπηρεσία τους αίτημα στον ιστοχώρο του http://dpt.culture.gr/ στην επιλογή Κέντρο Υποστήριξης της ΔΗΔ στην Υποβολή αιτήματος με την επιλογή e-mail και να αναγράψουν στο κείμενο αιτήματος ότι αιτούνται την έκδοση υπηρεσιακού e-mail για να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης των τέκνων τους.

 Για όσους υπαλλήλους είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή που λειτουργεί εντός του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω anydesk ή VPN (αν διαθέτουν κωδικούς) από υπολογιστή της Υπηρεσίας τους σε υπολογιστή της οργανικής τους μετά από συνεννόηση και παρακαλούμε τις υπηρεσίες οργανικής τους για τη διευκόλυνση τους. Για τους υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι υποβολής αίτησης αλλά λόγω ειδικότητας (λ.χ. αρχαιοφύλακες, εργατοτεχνίτες, κ.α.) δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσιακό Η/Υ, παρακαλούνται οι διοικητικές υπηρεσίες τους να τους διευκολύνουν στην πρόσβαση και στην καθοδήγηση για την υποβολή αφενός των αιτημάτων έκδοσης υπηρεσιακού λογαριασμού mail και αφετέρου για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Περαιτέρω, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων στην αίτηση εφιστούμε την προσοχή αυτά να συμφωνούν απόλυτα, όπως αναγράφονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (λ.χ. Ιωάννης και όχι Γιάννης, μη αναγραφή δυο επωνύμων (και του συζύγου) ή όταν υπάρχουν διπλά μικρά ονόματα αναγραφή και των δύο,).

            Υπογραμμίζεται ότι η αναγραφή επί της αιτήσεως των ημερών φιλοξενίας είναι υποχρεωτική αλλά ενδεικτική για τον αριθμό με την έννοια ότι μπορεί το ωφελούμενο τέκνο να φιλοξενηθεί λιγότερες μέρες από τις δηλούμενες, πάντως όχι περισσότερες και πρακτικά εξυπηρετεί τον προσδιορισμό της δαπάνης και κατ’ επέκταση τυχόν αναγκαιότητας μοριοδότησης. Επιπλέον, ενδεικτική είναι η αναφορά του παρόχου κατασκήνωσης, επειδή η παράλειψη αναγραφής δε συνεπιφέρει ακυρότητα για έλλειψη στοιχείων αυτής, όπως αποδεκτή είναι και η διαζευκτική αναγραφή περισσότερων του ενός παρόχων, εφόσον στην πρακτική δεν είναι πάντα εφικτό να διερευνηθεί εγκαίρως ο κατασκηνωτικός πάροχος. 

            Επισημαίνεται ότι επειδή πλέον είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων καθώς και πολιτών καθώς και από φέτος η ηλεκτρονική διακίνηση δαπανών, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά και να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, ακόμα και οι υπεύθυνες δηλώσεις (α.π. 9134/10-4-20, ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ). Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πιστοποιητικών ή υπεύθυνων δηλώσεων με ψηφιακή υπογραφή, αυτά θα επιβεβαιωθούν για τη γνησιότητά τους κατ’ εξαίρεση με ψηφιακή υπογραφή από το τμήμα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και έκθεσης των λόγων που είναι αδύνατη η ψηφιακή έκδοσή τους από τους αιτούντες, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πρόσθετα να προσκομιστούν στο τμήμα τα πρωτότυπα έγγραφα.

            Συγκεκριμένα όσα δικαιολογητικά χρειάζεται να συνυποβληθούν με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε μορφή pdf αυτοτελώς ανά δικαιολογητικό, (όσα εννοείται δεν έχουν αποθηκευτεί ως αρχείο pdf, όπως τα εκδώσατε δηλ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό, υπεύθυνες δηλώσεις) και όχι αρχείο φωτογραφίας και ούτε όλα τα έγγραφα ενοποιημένα σε ένα σκαναρισμένο αρχείο, γιατί εισάγονται αυτοτελώς στην εφαρμογή ανά δικαιολογητικό και είναι τα εξής:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την αρχή έκδοσης και όχι από τον ίδιο τον υπάλληλο) και με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εκδίδετε εύκολα και άμεσα μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases.

(Προσοχή στο να περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας)

2)   Αντίγραφο Εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους (2022 ή 2023) του αιτούντα (είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την εκδούσα αρχή και δε χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή του αιτούντα).  Το εκδίδετε από την ιστοσελίδα https://www.aade.gr/ -myAADE-Εφαρμογές-Πολίτες-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)-Είσοδος στην Εφαρμογή (με κωδικούς taxisnet-Δηλώσεις Έτους (ορίζετε 2022 ή 2023 αντίστοιχα) και Εκτύπωση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.   Αν υποβάλλετε χωριστή φορολογική δήλωση από τον/η σύζυγο επειδή θα πρέπει να προσδιοριστεί το οικογενειακό εισόδημα για τυχόν μοριοδότηση, οπότε χρειάζεται να υποβάλλετε και το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος αυτού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3)  Υπεύθυνη Δήλωση α) του αιτούντα δικαιούχου και β)του έτερου γονέα, ότι δεν γίνεται χρήση οποιασδήποτε συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντα και του έτερου γονέα θα πρέπει να εκδοθούν με τη διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης (e-dilosi) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σύνδεσμο  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Οδηγίες έχουν δοθεί με την α.π. 7335/23-03-2020, ΑΔΑ:Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ και επίσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2.

Η ταυτοποίηση σας στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής Υ.Δ. διενεργείται με 2 τρόπους:

 • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep, ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)  
 • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα ή Τράπεζα Ηπείρου

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Αν δεν έχει πιστοποιηθεί το κινητό σας, απευθυνθείτε στα ΚΕΠ για την επίλυση ή στο λογιστή σας.

Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να επιλέξετε «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» (βήμα 1 από 4) θα πρέπει να συμπληρώσετε το πρότυπο κείμενο όπως αναφέρεται παρακάτω στο πεδίο "ελεύθερο κείμενο", συμπληρώνοντας τα κενά ανάλογα με την υπεύθυνη δήλωση, και κατόπιν (βήμα 2 από 4) να συμπληρώσετε τον αποδέκτη της ΥΔ, ήτοι το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Πρότυπο 1 – ΥΔ δικαιούχου γονέα

«Ως δικαιούχος υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ. δεν έκανα χρήση οποιασδήποτε συναφούς παροχής  από οποιονδήποτε άλλο φορέα για κατασκηνωτική δαπάνη εντός του έτους 2024»  
Πρότυπο 2 – ΥΔ έτερου γονέα
«Ως έτερος γονέας του/των ωφελούμενου/ων τέκνων 1…………………………………………….2…………………………………………..3…………………………………4………………………….. του δικαιούχου υπάλληλου του ΥΠ.ΠΟ. δεν έκανα χρήση οποιασδήποτε συναφούς παροχής  από οποιονδήποτε άλλο φορέα για κατασκηνωτική δαπάνη εντός του έτους 2024»

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της διάστασης ή διάζευξης και εφόσον στην πράξη δεν υπάρχει επικοινωνία με τον έτερο γονέα για την υποβολή της οικείας υπεύθυνης δήλωσης, δύναται ο δικαιούχος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση είτε πρόσθετη είτε με προσθήκη κειμένου στη δική του που να βεβαιώνει την έλλειψη επικοινωνίας με τον έτερο γονέα, ώστε να δικαιολογηθεί η έλλειψη της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καλυφθεί η έλλειψη της στην περίπτωση εργασίας του έτερου γονέα στο εξωτερικό, με αλλοδαπή υπηκοότητα (χωρίς κωδικούς taxisnet) ή υπό άλλες συνθήκες που να δικαιολογούν τη μη υποβολή της.

Ο αιτούντας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των ηλεκτρονικών Υ.Δ.,  δύναται να τις υποβάλλει ως αποθηκευμένες στο αρχείο του υπεύθυνες δηλώσεις μορφή  pdf. Πάντως, δεν τίθεται φυσική υπογραφή επί των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων.

4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ των ωφελούμενων παιδιών (όπως η βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ, 1η σελίδα βιβλιαρίου ασθενείας όπου υπάρχει ηλεκτρονική αναγραφή αυτού, εκτύπωση από την σελίδα του ΗΔΙΚΑ, έντυπο Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος). Στην περίπτωση που ο ΑΜΚΑ αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δε χρειάζεται η προσκόμιση πρόσθετου δικαιολογητικού. 

5) Αποκλειστικά για τους γονείς που είναι σε διάζευξη ή διάσταση και για τους τρίτους (όχι γονείς αλλά ορισμένοι κηδεμόνες) ασκούντες την επιμέλεια τέκνων αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας στον αιτούντα δικαιούχο. (δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική ή διοικητική πράξη) ή υπεύθυνη δήλωση για την επιμέλεια σε περίπτωση, που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω διαδικασίες.

Ειδικότερα:

Α. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δηλώνουν ως μέλη παιδιά που προέρχονται από προηγούμενο γάμο τους που έχει λυθεί με διαζύγιο ή λόγω ακύρωσης γάμου ή έχει γίνει διακοπή συμφώνου συμβίωσης, απαιτείται:

 • Στην περίπτωση που η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον/στην δικαιούχο: Φωτοαντίγραφο απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ή Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική με τη διαδικασία έκδοσης που περιγράφεται παρακάτω στο δικαιολογητικό 4) ότι ο δικαιούχος ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των παιδιών του με ονοματεπώνυμα αυτών.
 • Στην περίπτωση που η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα: Φωτοαντίγραφο απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας και Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική με τη διαδικασία έκδοσης που περιγράφεται παρακάτω στο δικαιολογητικό 3) του γονέα που έχει την επιμέλεια, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του ως ωφελούμενων για την κάλυψη της κατασκηνωτικής δαπάνης από το ΥΠ.ΠΟ..

Β. Τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και σε περιπτώσεις αναγνωρισμένων παιδιών εκτός γάμου, όταν δεν έχει την επιμέλεια η μητέρα. Ομοίως, είναι δυνατόν να προσκομιστούν τα ίδια δικαιολογητικά σε περιπτώσεις συζύγων σε διάσταση, όταν ήδη έχει ανατεθεί η επιμέλεια με προσωρινή διαταγή (δικαστική απόφαση) σε έναν από τους δύο. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται δεκτό αντί της δικαστικής απόφασης να προσκομισθεί φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας.

Γ. Στις περιπτώσεις αναγνωρισμένων παιδιών εκτός γάμου, όταν την επιμέλεια έχει η μητέρα θα πρέπει να συνυποβληθεί η πράξη δικαστικής αναγνώρισης ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται αυτό.

Δ. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών , αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια/ επιτροπεία αυτών, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου δικαιολογητικού από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας/επιτροπείας.

6) [Μόνο για τα ωφελούμενα τέκνα που έχουν αναπηρία ή για τις περιπτώσεις που πρέπει να αποδειχθεί η αναπηρία σε μέλος της οικογένειας για τη μοριοδότηση]

Βεβαίωση σε ισχύ του αρμόδιου δημόσιου φορέα περί πιστοποίησης αναπηρίας για δικαιούχους με τέκνα ωφελούμενα ή μη ανήκοντα στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% . Στην περίπτωση που η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας υποβάλλεται μαζί με την μη ισχύουσα βεβαίωση η αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι όταν υφίσταται αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού σε μέλος της οικογένειας και αναφορικά με τη μοριοδότηση (υποενότητα Δ), επειδή αποτελεί λόγο που προτάσσονται οι δικαιούχοι στον πίνακα επιλογής, αποστέλλεται η σχετική βεβαίωση της αναπηρίας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ως πρόσθετο δικαιολογητικό.

            Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής με άλλο τρόπο δεν λαμβάνεται υπόψη όπως  και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι δυνατή, καθώς κλειδώνει η εφαρμογή. Ρητά ορίζεται από την Κ.Υ.Α. (αρθ. 5 παρ. 2), ότι η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική (δηλαδή σε καμία περίπτωση δε χωρεί παράταση της προθεσμίας υποβολής και χάνεται το δικαίωμα άσκησης του με καμία δυνατότητα θεραπείας). Περαιτέρω, τυχόν μη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή μη ηλεκτρονική αποστολή τους εμπροθέσμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων ή τυχόν αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συνεπάγεται τον αποκλεισμό του αιτούντα από την κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας του ωφελούμενου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. εφόσον η αίτηση επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και άρα, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης τους. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής apptree μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.

            Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού (ΑΤΠΣ) δύναται να ζητήσει από τους αιτούντες περαιτέρω διευκρινίσεις επ’ αυτών ή επί των κατατεθέντων δικαιολογητικών.

 

 

 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

            Για τους αιτούντες, που σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτησή τους ή  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή   παρά τις διευκρινίσεις δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή  δεν έχουν επισυνάψει ή δεν έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, εφόσον συντρέχει λόγος συντάσσεται από το ΑΤΠΣ Πίνακας Προσωρινών Αποκλειομένων, από τον οποίο προκύπτει η  ιδιότητα, με την οποία συμμετέχουν και η αιτία αποκλεισμού τους και ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά μόνο στους αιτούντες που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

            Κατά του πίνακα επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του στους αποκλειόμενους, οπότε και εκδίδεται ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων από το ΑΤΠΣ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής.

 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Σε περίπτωση ύπαρξης  αριθμού αιτήσεων ενδιαφερομένων δικαιούχων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ποσού της φετινής διατιθέμενης πίστωσης,  θα ακολουθήσει επιλογή των δικαιούχων και των ωφελουμένων βάσει ειδικών κριτηρίων από την ορισμένη Επιτροπή Επιλογής από την Υπουργό Πολιτισμού. Στη συνέχεια, εκδίδονται προσωρινοί Πίνακες Επιλογής,  οι οποίοι περιέχουν στο τέλος  με σήμανση και τη μοριοδότηση όσων δεν έχουν επιλεχθεί και αναρτώνται στην ιστοσελίδα  και σε ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Πολιτισμού και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο την επομένη της ανάρτησης με επιμέλεια του Αυτοτελούς Τμήματος  Παιδικού Σταθμού, σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η μοριοδότηση των δικαιούχων διενεργείται  με βάση τα εξής  ειδικά κριτήρια:

α. το ύψος του δηλωθέντος  εισοδήματος του αιτούντα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του προηγούμενου φορολογικού έτους. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων δύνανται να αναζητηθούν για διασταύρωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων των δικαιούχων.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α΄ κριτήριο:

 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000,00€: 100 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.000,01€ έως 10.000,00€: 90 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.000,01€ έως 12.000,00€: 80 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.000,01€ έως 14.000,00€: 70 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.000,01€ έως 16.000,00€: 60 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 16.000,01€ έως 18.000,00€: 50 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 18.000,01€ έως 20.000,00€: 40 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.000,01€ έως 22.000,00€: 30 μόρια,
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 22.000,01€ έως 24.000,00€:20 μόρια.
 • για δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους από 24.000,01€ έως 28.000,00€:10 μόρια.

Εννοείται ότι οι αιτήσεις που το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τα 28.000,00  €, υποβάλλονται κανονικά απλά δε μοριοδοτούνται με αυτό το κριτήριο.

Για το β΄ κριτήριο:

Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικα τέκνα είναι όλα τα τέκνα της οικογενείας, και όχι μόνο τα ωφελούμενα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι, που είναι σε διάσταση ή διάζευξη και έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους καθώς και τα τρίτα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια τέκνων μοριοδοτούνται με 80 μόρια. Ερμηνευτικά διευκρινίζεται ότι την αυτή μοριοδότηση λαμβάνουν και οι δικαιούχοι που είναι χήροι/ες και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους, όπως και  οι μητέρες που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης  με πράξη δικαστικής αναγνώρισης από τον πατέρα.

Οι δικαιούχοι που οι ίδιοι ή έχουν παιδιά ή σύζυγο με αποδεδειγμένη αναπηρία στην οικογένειά τους προτάσσονται στην επιλογή ανεξαρτήτως μοριοδότησης των υπόλοιπων κριτηρίων (για την απόδειξη της αναπηρίας μέλους της οικογένειας ισχύουν όσα αναγράφονται στο δικαιολογητικό 5) .

Διευκρινίζεται ότι τέκνα που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, δεν συμπεριλαμβάνονται κατά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και τη διαδικασία εκκαθάρισης της δαπάνης.

Κατά των προσωρινών πινάκων επιλογής δύναται να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο δικαιούχο, έχοντα έννομο συμφέρον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η Επιτροπή Επιλογής αποφαίνεται επί των ενστάσεων και, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, εκδίδει τους οριστικούς Πίνακες Επιλογής.

           

Υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπεται από την Κ.Υ.Α.  η δυνατότητα απευθείας αποπληρωμής των κατασκηνωτικών παρόχων (επιχειρήσεων) παρά μόνο των δικαιούχων γονέων, οι οποίοι λειτουργούν ως ιδιώτες σε σχέση με τους κατασκηνωτικούς παρόχους και σε καμία περίπτωση δε θεωρείται ότι το Υπουργείο συμβάλλεται με τους τελευταίους. Επίσης, το τμήμα δεν έχει καμία εμπλοκή με τον τρόπο, το χρόνο ή το ποσό καταβολής ή προκαταβολής της δαπάνης φιλοξενίας προς τους κατασκηνωτικούς παρόχους. Επίσης, είναι σημαντικό να ενημερώνετε τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις κατά την αίτηση συμμετοχής στα κατασκηνωτικά τους προγράμματα για το ότι είστε υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ. για να ξέρουν πώς θα εκδώσουν σωστά την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την ορθή τιμολόγηση, καθώς και για να σας παραδώσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που απαιτούνται εκ του νόμου εφαρμόζοντας την σχετική ανακοίνωση που θα τους κοινοποιηθεί.

            Για τις αιτήσεις αποπληρωμής θα εκδοθεί νεότερη σχετική Ανακοίνωση από το τμήμα πριν από το χρόνο υποβολής τους (τέλη Ιουνίου).

Καταληκτικά, επισημαίνουμε ότι για την ηλεκτρονική αποστολή  των αιτήσεων συμμετοχής οι αιτούντες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα για τυχόν ελλείψεις επ’ αυτής και των δικαιολογητικών.

Τέλος, παρακαλούμε για τη με έγγραφη απόδειξη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων (όσων έχουν τέκνα μεταξύ των ηλικιών που αναφέρονται στην παρούσα) με κοινοποίηση σε όλα τα τμήματα και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητάς σας και τέλος για την ανάρτηση αυτής στους πίνακες Ανακοινώσεων όλων των υπηρεσιών. Εφιστούμε την προσοχή σας να λάβουν γνώση αυτής και όσοι δυνητικά δικαιούχοι τελούν σε μακρόχρονες άδειες (λ.χ. μητρότητας, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αναρρωτικές) ή αποσπάσεις σε φορείς εκτός του ΥΠ.ΠΟ. ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού), καθώς η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής κατά το μήνα Μάιο είναι αποκλειστική.

 

Με την παρούσα προσπαθήσαμε να παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες προκειμένου η όλη διαδικασία να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα. Θερμή παράκληση για να υπάρχουν τα νόμιμα περιθώρια συμπλήρωσης τυχόν ελλείψεων επί των δικαιολογητικών να αποφύγετε την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής κατά τις ημέρες εκπνοής της ημερομηνίας υποβολής. 

Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω των αναγραφομένων διευκρινίσεις.[i]

 

 

Ο Αν. Προϊστάμενος ΑΤΠΣ

 

                   

   Τσαμαλδούπης Χρήστος

 

 

 

 

[i] Σημείωση: Στα συνημμένα περιέχεται το κείμενο της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης σε word προκειμένου:

 α) να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους αναζήτησης.  Όλοι οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται σε αυτό ανοίγουν απευθείας πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl και αριστερό κλικ στο ποντίκι.

β) να μπορείτε να αντιγράψετε τα κείμενα, που θα χρειαστείτε κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Ανακοίνωση-Πρόσκληση σε μορφή word (16 σελίδες)
 2. Λίστα Κατασκηνωτικών Παρόχων

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Γραφείο Υπουργού
 • Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
 • Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης & Ηλ. Διακυβέρνησης
 • Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.
 • Α΄θμια Σωματεία & Συλλόγους Υ Π.ΠΟ.
 • Πάροχοι Κατασκηνωτικών Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων