ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

  • Πρόεδρος: Γιάννης Παπαγεωργόπουλος
  • Αν. Προέδρου: Δημοσθένης Δημαρόγκωνας
  • Γραμματέας: Αγγελική Παπανδρέου
  • Αν. Γραμματέα: Μαρία Δανιήλ