ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1 - 105 55 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ.: 3210732 - FAX : 3216517

Αθήνα, 27/1/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο ζητώντας από τους εργαζομένους να υποβάλλουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για τον συνολικό χρόνο ασφάλισης τους προκειμένου να τεθούν σε εφεδρεία, το σωματείο επικοινώνησε με την νομική σύμβουλο και σας ενημερώνει ότι:

  1. Η υποχρέωση υποβολής των συνταξιοδοτικών στοιχείων κάθε υπαλλήλου δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου και ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες δεν νομιμοποιούνται να επιβάλλουν στους υπαλλήλους την υποβολή της.
  2. Είναι προφανές, ότι εφόσον δεν υφίσταται ρητή σχετική πρόβλεψη από διάταξη νόμου, η παράλειψη υποβολής βεβαιώσεως από τον ασφαλιστικό φορέα εκάστου εξ αυτών δεν μπορεί να επιφέρει συνέπειες στο πρόσωπο τους.
  3. Τέλος, σε περίπτωση, που οι υπάλληλοι επιλέξουν να προβούν τελικώς στην σχετική δήλωση, φοβούμενοι ενδεχομένως συνέπειες, καλούνται να υποβάλλουν το εξής κείμενο:

«Σας δηλώνω, ότι δεν είμαι υποχρεωμένος βάσει διατάξεως νόμου να προβώ στην γνωστοποίηση του συνολικού συνταξίμου χρόνου μου, την στιγμή μάλιστα, που αυτός δεν πρόκειται να αναγνωριστεί για την εν γένει μισθολογική και βαθμολογική μου ένταξη ενώ τα αναφερόμενα σε σχετική εγκύκλιο σας, δεν στηρίζονται σε κάποια διάταξη νόμου και δεν είναι προφανώς δεσμευτικά».

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζανάκης Ιωάννης
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπεντζάρη Αναστασία