Τετάρτη 12 Οκτωβρίου,
οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κεντρικό κτίριο του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οδό Μπουμπουλίνας και στη συνέχεια με πορεία μαζί με άλλους συναδέλφους του Δημόσιου Τομέα κατευθύνθηκαν προς την Βουλή.