pita_01 pita_02 pita_03 pita_04 pita_05 pita_06 pita_07 pita_08

Εικόνες από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.- ΥΠ.ΠΟ για το 2011
και από την αντίστοιχη κοπή πίτας του Αθλητικού Τομέα της Ομοσπονδίας για το 2010.