ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τροίας 43, Τ.Κ. 112 57, Αθήνα, ΤΗΛ. 210 82 32 903 - FAX 210 82 24 767

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 07 Μαΐου 2012
Αρ. Πρωτ. 596

ΠΡΟΣ: Τους μονίμους και επί
συμβάσει εργασίας αορίστου
χρόνου υπαλλήλους
του Υπ.Πο.Τ. και των Νομ. Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό, στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
(διά των κ. Προϊσταμένων τους)

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
Πολιτισμού &Τουρισμού,
Μπουμπουλίνας 20
106 82 – ΑΘΗΝΑ

2. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
Διοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ

3. Β/Ν Σταθμό ΤΑΥΠΥΠΠΟ
(Γραφείο Διευθύντριας)
Μητρώου 8-10
105 55 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήσεων για την Εγγραφή Παιδιών Υπαλλήλων Υπ.Πο.
στο Β/Ν μας Σταθμό για το Σχολ. Έτος 2012-2013

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης, που ελήφθη στην αρ. 156/30-04-12 συνεδρίαση του Δ.Σ. μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υπενθυμίσουμε, ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την περίοδο αυτή θα δεχτούμε αιτήσεις εγγραφής παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό μας, για το έτος 2012-2013.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο μόνιμοι και ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπ.Πο.Τ. και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 14/5 έως και 15/6/2012 στα γραφεία του Ταμείου μας (Πατησίων 100 και Τροίας 43, 6ος όροφος) και από ώρα 09:00΄π.μ. έως 13:30΄ μ.μ.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από τα γραφεία μας, στην ίδια παραπάνω διεύθυνση, από τον Β/Ν μας Σταθμό (Μητρώου 8-10-12, Πλάκα, Τηλ. 210-3254026), καθώς και από τον ιστότοπό μας www.taypyppo.gr, στον οποίο μπορούν να βρεθούν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όλο θέμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Β/Ν Σταθμού, μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβληθούν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση ή μηνιαίο εκκαθαριστικό, στο οποίο να φαίνονται οι μικτές και καθαρές μηνιαίες αποδοχές της οικογενείας
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα 2010 και φωτ/φο του έντυπου Ε1 - Φορολογίας Εισοδήματος 2011
  5. Επικυρωμένη φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα ή της μητέρας που να αποδεικνύει την ιδιότητά του/της ως εργαζομένου/ης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ.
  6. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού.

 

Τηλεφωνική επικοινωνία για διευκρινήσεις στη διαδικασία των εγγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν με τους:

  • κα Αργυρή ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗ, στο Ταμείο μας, Τηλ. 210 82 01 437 και 210 82 01 453,
  • με τη Διεύθυνση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, Τηλ. 210 32 54 026.

Διευκρινίζουμε, ότι αν και κάθε έτος υποβάλλονται εκατοντάδες αιτήσεις, με δεδομένα τα όρια των τμημάτων του Β/Ν μας Σταθμού, η δυνατότητα ικανοποίησης τους, είναι περιορισμένη. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί και φέτος προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι περισσότερες από όσες θα υποβληθούν, αξιολογούμενες με βάση τις οικονομικές και λοιπές κοινωνικές περιστάσεις των ενδιαφερομένων.

Ο Διευθυντής

Γιώργος Η. Βλαντής