ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.:210 9549100, FAX: 210 9577050

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 96-17/10/2012 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08 και τις διατάξεις του άρθ. 31 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 45. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3. Αγωγή και Πολιτισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "κατεβάστε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

β) ΑΙΤΗΣΗ "κατεβάστε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

γ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ "κατεβάστε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε pdf και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου pdf.

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.