https://www.poeyppo.gr

Καλώς 'Ηλθατε

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 28/11/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού (Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.) μαζί με τα πρωτοβάθμια Σωματεία, προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011, σε κατάληψη της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διαδικασία της αποστολής των στοιχείων συναδέλφων, οι οποίοι οδηγούνται στην «εφεδρεία».

Η Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. θεωρεί αδιανόητο το γεγονός συνάδελφοι να οδηγούνται στην «εφεδρεία» από τη στιγμή που το ΥΠ.ΠΟ.Τ. προκειμένου να καλύψει τις ελλείψεις που αποδεδειγμένα υπάρχουν σε προσωπικό, υπήρξε πρόσφατα φορέας υποδοχής εργαζομένων από το ευρύτερο δημόσιο.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ.


logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 23/11/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έπειτα από τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (ν. 4024/2011, ΦΕΚ 226 Α΄) και την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του νόμου με απαίτηση της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση τη Δευτέρα 21/11/11 μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και οι πρόεδροι της ΠΕΥΦΑ και του Πανελλήνιου Συλλόγου των Εργατοτεχνιτών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν από την πλευρά της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. τα ζητήματα έτσι όπως προκύπτουν μετά τη ψήφιση του νέου μισθολογίου - βαθμολογίου.
Ευθύς εξαρχής η Π.ΟΕ.-ΥΠ.ΠΟ. κατέστησε σαφές προς τη Γενική Γραμματέα ότι το πολυνομοσχέδιο εμπεριέχει κενά, αδικίες και παραβλέψεις, έγινε δε, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοσιονομικών στόχων και δεν ανταποκρίνεται στο ζητούμενο, που είναι το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα.
Ιδιαίτερα τα μέλη της Ε.Ε. Της Π.ΟΕ.-ΥΠ.ΠΟ. τόνισαν το γεγονός ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσα από τη μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την εφαρμογή μιας πολιτιστικής πολιτικής με αναπτυξιακό για τη χώρα μας αποτέλεσμα.

Ειδικότερα για το Υπουργείο Πολιτισμού:

Η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας το μέτρο μέχρι στιγμής αφορά αριθμό μικρότερο των 100 υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου με θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η Ομοσπονδία κατήγγειλε το γεγονός του φόβου και της ανασφάλειας που δημιούργησε η ανακοίνωση της εργασιακής εφεδρείας και οδήγησε εκατοντάδες συναδέλφους στην πρόωρη συνταξιοδότηση για να αποφύγουν με αυτό τον τρόπο το μέτρο και τις συνέπειές του.
Ταυτόχρονα διαμαρτυρήθηκε στη Γ. Γραμματέα για το έγγραφο που καλεί τους συναδέλφους Αορίστου χρόνου να σπεύσουν να δηλώσουν τα χρόνια υπηρεσίας που απέκτησαν σε άλλους φορείς, διαδικασία παράνομη και αυθαίρετη όπως προκύπτει από την υπάρχουσα νομοθεσία.
Ζητήσαμε και ζητάμε τη δημόσια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου μας για εξαίρεση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας αφού ακόμη και σήμερα θεωρείται χώρος υποδοχής πλεονάζοντος προσωπικού από άλλους φορείς.

Η μείωση μέσω συγχωνεύσεων του 30% των υπηρεσιακών μονάδων.

Υπήρξε δέσμευση της Γ. Γραμματέως ότι θα υλοποιηθεί με την ενοποίηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων ανά νομό με εξαίρεση τους νομούς χωρίς αρχαιολογική υπηρεσία που θα εξυπηρετούνται από γειτονικούς και με ταυτόχρονη συγχώνευση διευθύνσεων. Τα νέο οργανωτικό σχήμα ήταν διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας για πιο ευέλικτη λειτουργία των Εφορειών προς όφελος και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
Η βασική προϋπόθεση και θέση της Ομοσπονδίας είναι υλοποίηση του να γίνει χωρίς απομάκρυνση προσωπικού. Το πόρισμα των αποφάσεων που αφορούν στη συγχώνευση των υπηρεσιών όπως αυτό θα προκύψει από την επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, θα δοθεί στην Ομοσπονδία για μελέτη και επεξεργασία προτού γίνει νόμος του κράτους.

Αμοιβή για παρεχόμενη εργασία πέραν του πενθημέρου και για την εργασία κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες.

Η αναφορά του πολυνομοσχεδίου και για την πέραν του πενθημέρου αλλά και για την αμοιβή εξαιρεσίμων δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο στην υλοποίησή του. Η Ομοσπονδία ζητάει άμεσα να βρεθεί η λύση προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη και τακτική καταβολή των αμοιβών μέσω του ΤΑΠΑ.

Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.

Ζητάμε να δοθεί σε εκείνους που χορηγούνταν πριν τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες , συντηρητές, καθαρίστριες, τεχνικοί εκμαγείων) και θα γίνει προσπάθεια να δοθεί και σε νέους κλάδους ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους, όπως για παράδειγμα στο καταδυτικό προσωπικό, νυχτοφύλακες και άλλες ειδικότητες. Θέση και αίτημα της Ομοσπονδίας είναι η χορήγηση του ανώτερου ποσού τους επιδόματος δηλαδή των 150 €.

Ζητήματα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης.

Αίτημα για κατάταξη των εργαζομένων βάσει των τυπικών προσόντων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εργατοτεχνιτών Αορίστου Χρόνου που κατατάσσονται στην Υ.Ε. κατηγορία ενώ οι περισσότεροι διαθέτουν τυπικά προσόντα για κατάταξη στη Δ.Ε. κατηγορία. Ζητήσαμε να γίνει άμεσα με νομοθετική πρωτοβουλία η άρση της συγκεκριμένης αδικίας.

Κίνητρο Επίτευξης στόχων.

Διαφωνούμε με το ύψος του κινήτρου και ζητάμε την ένταξη σε αυτό όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Άμεση υπογραφή υπουργικής απόφασης προκειμένου οι συνάδελφοι εργαζόμενοι Ορισμένου Χρόνου να αμείβονται όπως οι μόνιμοι και Αορίστου χρόνου.

Τα παραπάνω ήταν μερικά από τα θέματα που έθιξε η Ομοσπονδία και ζήτησε διευκρινήσεις για τον τρόπο εφαρμογής από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.

Οι θέσεις και τα αιτήματα της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έγιναν καταρχήν αποδεκτά από την Πολιτική Ηγεσία και θα αποτελέσουν το επόμενο χρονικό διάστημα αντικείμενο διαπραγμάτευσης προς όφελος των εργαζομένων και του Υπουργείου μας.

Η Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. μέσα στο δυσμενές για τον κόσμο της εργασίας περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, εκπροσωπώντας όλους συνολικά τους εργαζόμενους πέρα από συντεχνιακές αντιλήψεις βρίσκεται σε εγρήγορση παρεμβαίνει και δημιουργεί το πλαίσιο εκείνο για τη συνέχιση και ανάδειξη του πολύτιμου έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και εν γένει στη χώρα μας.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.


Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.