https://www.poeyppo.gr

Καλώς 'Ηλθατε

logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 21/12/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 19 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ.) με θέματα την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και τον προγραμματισμό δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημέρωσαν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τους παρευρισκόμενους Προέδρους Πρωτοβάθμιων Σωματείων για τα αποτελέσματα των συναντήσεων που είχαν με την πολιτική ηγεσία τις προηγούμενες μέρες.
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (ν. 4024/2011), οι εφεδρείες και οι ενοποιήσεις των υπηρεσιών στο Υπουργείο μας. Ειδικότερα για το ζήτημα της εφεδρείας τονίσθηκε η θέση της Ομοσπονδίας όπως κατατέθηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ

Το μέτρο της εφεδρείας είναι αδιανόητο να εφαρμόζεται σε ένα Υπουργείο που:

 • Αποτέλεσε χώρο υποδοχής άλλων συναδέλφων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τον οποίο αναμένεται και επιπλέον αριθμός εργαζομένων, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες σύμφωνα με την άποψη της Ομοσπονδίας αλλά και τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. καθώς και την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το προσωπικό στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι κατά κύριο λόγο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και η απομάκρυνσή του δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Στο Υπουργείο Πολιτισμού που είναι σε εξέλιξη προγράμματα ΕΣΠΑ με υψηλό δείκτη απορροφητικότητας, η μείωση του έμπειρου προσωπικού δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίησή τους που ανακουφίζει και τις τοπικές κοινωνίες με τις προσλήψεις που γίνονται.
 • Μετά τη ψήφιση του μνημονίου το υπουργείο στερείται μεγάλου αριθμού συμβασιούχων συναδέλφων με εργασιακή εμπειρία στα θέματα διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και το 2012 μειώνεται δραματικά ο αριθμός τους με την περαιτέρω εφαρμογής της Εργασιακής Εφεδρείας.
 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα μάλιστα και με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι αναπτυξιακό υπουργείο και δεν μπορεί σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία να στερείται τη συμβολή έμπειρων συναδέλφων στην προσπάθεια που γίνεται για την προοπτική εξόδου από την κρίση.

Εφαρμογή του πολυνομοσχεδίου.

Η εφαρμογή των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου να γίνει με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του υπουργείου και να δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους για δίκαιη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη μέσω του κινήτρου απόδοσης και επίτευξης δημοσιονομικών στόχων

Ειδικότερα:
Ζητήθηκε να γίνει άμεσα

 • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας συναδέλφων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να καταταγούν σε υψηλότερους βαθμούς όπως προβλέπεται από το πολυνομοσχέδιο
 • Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας να δοθεί στους κλάδους που δίνονταν με διεύρυνση και σε άλλους κλάδους καθώς και σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων που απασχολούνται σε επικίνδυνο ή ανθυγιεινό περιβάλλον. Το δε ύψος του επιδόματος να καθορισθεί στα 150 € μηνιαίως.
 • Το προεδρικό διάταγμα που θα συγκεκριμενοποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη βαθμολογική εξέλιξη, να γίνει κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό σε σχέση με την επίτευξη της στοχοθεσίας.
 • Το κίνητρο επίτευξης στόχων να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους
 • Το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων να συνδεθεί με τα έσοδα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και να δίνεται ισόποσα σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και σε όσους ασχολούνται με έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
 • Οι υπερωρίες και αμοιβές πέραν του πενθημέρου να δίνονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση
 • Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την κατάταξη των εργατοτεχνιτών αορίστου χρόνου σε βαθμό ανάλογα με το τυπικό προσόν εκπαίδευσης.

Ενοποιήσεις υπηρεσιών
Για το ζήτημα της ενοποίησης των Υπηρεσιών του Υπουργείου, τονίσθηκε η πάγια θέση της Ομοσπονδίας για συγχωνεύσεις υπηρεσιών ανά νομό, που σε συνδυασμό με την εφαρμογή ηλεκτρονικών διεκπεραιώσεων των θεμάτων, να αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία προς όφελος των πολιτών, θέση ανεξάρτητη από τις επιταγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις όποιες σκοπιμότητες αυτή εξυπηρετεί.

Τονίζεται ότι η ενοποίηση ή συγχώνευση υπηρεσιών πρέπει να γίνει χωρίς καμία απομάκρυνση συναδέλφου, που ούτως ή άλλως το προσωπικό δεν επαρκεί για τις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τέλος το Γενικό Συμβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή για να υλοποιήσει δράσεις και να πάρει πρωτοβουλίες σχετικά με το χρόνο και τη μορφή των επερχόμενων κινητοποιήσεων κάθε μορφής, όπου και όποτε χρειάζονται.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
το περιβάλλον που διαμορφώνεται αντιμετωπίζεται με διαρκή αγώνα και συμμετοχή σε κάθε μορφή πάλης που θα ανατρέψει την πολιτική αδιεξόδου που επιβάλλουν με το χειρότερο τρόπο εκείνοι που δημιούργησαν την κρίση.
Το 2012 θα γίνει το έτος των ανατροπών, των αγώνων και των διεκδικήσεων για τη δημιουργία της κοινωνίας που ονειρευόμαστε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Για την Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.


logo-posyppo

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294

Αθήνα, 12/12/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η Πανελληνία Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού (Π.Ο.Ε - ΥΠ.ΠΟ.), υλοποιώντας την απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η οποία ορίζει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου ως ημέρα δράσης των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που έχει οδηγήσει τον κόσμο της εργασίας στην εξαθλίωση, καλεί όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία Εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. να συμμετέχουν την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στην 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και να πραγματοποιήσουν περιοδείες – συγκεντρώσεις, με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων και την καλύτερη οργάνωση του αγώνα.

Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού δηλώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή όλων των μέτρων που υλοποιούνται, όπως και εκείνων που έρχονται με την εφαρμογή της νέας δανειακής σύμβασης.

Η συμμετοχή και η ενότητά μας είναι οι όροι της αποτελεσματικής αντίστασής μας.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.


Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.